Styrelsen för LH Obelisken består under 2019
av följande ledamöter.


Ulf Månsson
ulfmanssonisollentuna@yahoo.se
Ordförande /
FörhandlingsansvarigPeter Hagman
hagman666@gmail.com
Kassör
Jonas Nordin
jomanord@gmail.com
Sekreterare


Daniel Månsson

Webbansvarig / FörhandlingsansvarigMia Monell
mia666@telia.com
Aktivitetsansvarig

 
Joakim Gustafsson
joakgust@hotmail.com
MiljöansvarigPeter Sandberg
sandbergpeter79@gmail.com
Lokalansvarig
Staffan Wahlström
staffan.wahlstrom@gmail.com
LedamotBengt Ljungberg
bengt.070-5942006@telia.com
Ledamot

 
 
Publicerat december 2018