Då vi har haft väldiga problem med sopnedkasten samt grovsoprummet så har fastighetsbolaget Stockholmia delat ut lapp till samtliga hyresgäster den 15 juni där de vädjar till oss att inte slänga annat än hushållssopor i sopnedkasten. Måste man pressa ned sin påse så har man fyllt den för mycket.
Pizzakartonger samt andra kartonger hör hemma i grovsoprummet och ingen annanstans! 
Glas samt hårdplast kan man lämna på miljöstationen bakom Coop.
Lyser det rött så kan det bero på att sopsugen är igån, vänta någon minut eller prova ett annat nedkast.
Lyser det grönt och du inte får upp luckan, så beror det antagligen på att den är trög. ( Läs mer under sopor & tidningsinsamling). 
Om problemet fortsätter med att det kastas fel saker på fel plats, så finns det en risk att Stockholmia stänger grovsoprummet, så vi i styrelsen vädjar till alla hyresgäster att följa det som gäller så att vi kan behålla soprummet.

Vi i styrelsen har kommit fram tillsammans med Stockholmia om nya öppettider till grovsoprummet. De nya öppettiderna är 7-21, oavsett vardag eller helgdag. 

Några påminnelser om våra nya sopnedkast.
Vi har ibland problem med förpackningar typ pizzakartonger, stoppen beror oftast på kartonger som inte går att ”suga” iväg. Maskineriet ”ser” att det sitter något i röret men det går inte att suga iväg.

Kartonger skall kastas i grovsoprummet. För stora påsar om du måste pressa in din soppåse så är den för stor. Sopnedkasten är endast avsedda för paketerade sopor. Inga tidningar, inga lösa saker.
Inga påsar med glassopor.

Om det ”lyser rött” när du skall kasta sopor, pröva ett annat nedkast.
Grovsoprummet ligger vid utfarten från garaget på Gotlandsgatan.
I grovsoprummet finns nu även tidningsinsamlingen.
Glas kan kastas ”bakom” Coop.

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på flertalet platser både i innerstaden och i ytterstaden.
Vill du se listan för södermalm så finner du den här; körschema

Vid stopp i sopsugen, vänligen kontakta Felanmälan på 08-505 536 30.
Om detta inträffar under en helg följ instruktionerna nedan: 

1. Ring jouren på 08-18 70 00, de ska kontakta en av Stockholmias fastighetsskötare som kan fixa de flesta felen.
2. I värsta fall.. Gå till grovsoprummet, ställ soporna på GOLVET.
3. Man kan ju faktiskt ha en eller två påsar kvar i sin lgh också, kanske inte från fredag kväll till måndag morgon och inte om det är räkskal… Men ser man att det bildats högar på söndagen så borde man kunna vänta…